Wed. Oct 16th, 2019

Algın Erozan

Proje Yönetimi

Ethos, Pathos, Logos

1 min read
Brian Tracy’nin her gün gelen maillerini hafta sonları toplu olarak okumaya gayret ediyorum. 28.10.2006 tarihinde gelen “the friendship factor” mailinde Satış sürecinde üç bölüm olduğunu vurgulamış. Birincisi müşteri adayı ile dostane ve sıcak ilişkiler kurmak, ikincisi müşteri adayının ihtiyacını ya da problemi tanımlamak, üçüncüsü de çözümü sunmak…

Bunları da birisine bir şey satmanın ethos, pathos ve logos’u olarak tanımlamış. Hepimizin bildiği gibi iş dünyasında ve satışda “ilişkiler / bağlantılar” çok ama çok önemlidir.Eski yunanda iletişimin, konuşmaların, sohbetin üç parçadan -ethos, pathos ve logos- oluştuğu düşünülürmüş.

Bu konuda eşim Sibel ile biraz konuştuk ve onun detaylı bilgiye sahip olduğunu öğrendim. Bu üç bölüm “ikna teorisi” içerisinde ele alınırmış. İkna amacı güden güzel ve etkin konuşma ve hitabet sanatı olduğunu ve eski yunan’ da mahkemelerde kullanıldığını öğrendim.

Ethos: iknacının fiziği, deneyimi, konuşma biçimi, seçtiği sözcükler ve mizah gücü. (çekicilik)
Pathos: iknacının, dinleyicinin psişik yapısını bilmesi ve buna uygun artistik kanıtlar oluşturması. (erdem)
Logos: dinleyicinin bilgisini mantık sürecinde işleme konusunda süreci önceden tahmin etme yeteneği. (mantık)

Ben kendimi ağırlıklı olarak ethos tarafında görüyorum. Peki, ya siz?

Share

1 thought on “Ethos, Pathos, Logos

  1. ethos ve logos entellektüel okuyan insanların kolayca uyguladığı durumlardır.Aslında insanı diğerlerinden farklı kılan farklı hissettiren pathosdur.Pathosu yüksek olan kişiler de farkedilenler liderlerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.