Wed. Oct 16th, 2019

Algın Erozan

Proje Yönetimi

Proje İletişim Yönetimi

1 min read

communication(1)Hepimiz biliyoruz “iletişim” en önemli konu. Projelerin başarısız olma nedenlerinin başında da iletişim eksikliği geliyor. PMBOK dokümanında iletişim yönetimi bilgi alanı içerisinde 4 süreç var.

• İletişim Planlama
• Bilginin Dağıtılması
• Performans Raporlama
• Proje paydaşlarının yönetimi

Proje ekibindeki kişilerin birbirlerini anlaması ile proje sağlıklı ilerliyor. Kitap bilgilerinden gerçek dünyaya geçtiğimizde ne yapmak gerekiyor? Bir proje yöneticisi etkin iletişimi nasıl sağlar? Proje zaman programının sahibi proje yöneticisidir. Bir proje için hazırlanan proje planı nerede duruyor? Bir bilgisayarda ya da sunucuda… Yani kapalı bir kutu içerisinde! Planı açığa çıkartmak ve her zaman herkesin görebileceği şekilde büyük bir kağıt üzerinde, örnek olarak duvarda, bulundurmak iletişim için iyi bir zemin hazırlıyor. Proje Yöneticisinin “iletişimi” dediğimizde, proje planının (yapılacak görevlerin) herkesin kolayca görebileceği bir ortamda bulunması ve en önemlisi proje yöneticisinin o görevi yapacak kişilere zamanında zil çalarak iletişim kurmasından bahsediyoruz. Proje yöneticisinin %80 zamanı iletişim ile geçmek durumunda. Projenin boyutları büyükse iletişim daha da önem kazanıyor. Çünkü proje yönetimi, görevlerin yönetimi değil kaynakların yönetimidir.

Share

1 thought on “Proje İletişim Yönetimi

 1. Bu konudaki bazı tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

  Öncelikle iletişim planlama dokümanı yazmış / yazdırmış biri olarak bu dokümanın nasıl yazıldığı çok önemli. Abartmamak ve kullanmak gerekiyor.

  Ayrıca gerçekleştirdiğim iki iletişim yönteminden bahsedeceğim. 4-5 kişilik bir aylık küçük bir projede her bir proje ekip üyesinin task usage grafiğini günlük olarak çıkarıp masalarına up uzun yapıştırmıştım. Ekip üyeleri ile de projenin zamanında bitmesinin önemini belirttim, günlük olarak durumu takip ettiğimde herkesin ne zaman ne yapması gerektiğini bildiği için işler yolunda gitti. ( Bu projede zaman tahminlemesini ve iş tahminlemesinde ekibin katkısını hatırlamıyorum, hep beraber de karar vermiş olabiliriz, proje yöneticisini uzman kabul edip dikte de etmiş olabiliriz.)

  Daha sonra scrum kullanmaya başladık. Zaman kutuları içerisindeki döngüler, planlama toplantısı, günlük toplantılar, günlük çıktılar, demolar ve scrum tahtamız zaten kendiliğinden iletişimi arttırdı. (Efektif olarak her birini yapmadığınızda çok işe yaramadığını da gördüğümüz oldu hani).

  Performans raporlama, raporu inceleyip yorumda bulunan kişilerin olduğu ortamlarda daha faydalı oluyor.

  Proje paydaşlarının yönetimi ise bir proje yöneticisinde bulunması gereken efektif iletişim, etkileme, liderlik, motivasyon, müzakere ve fikir ayrılığı yönetimi, problem çözme yeteneklerinin hepsinin ne yazık ki optimum kullanılması ile gerçekleşebiliyor.

  Proje yöneticisi olarak kurum dışına bir proje gerçekleştiriyorsanız, karşı kurumda da bir proje yöneticisi talep edin. Yetkin bir proje yöneticisi ile işleriniz oldukça kolaylaşabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.