İş Birliği Ağları – Virtual Enterprises

Gelecekte KOBİ’ler sürdürülebilir iş birliği ağları içerisinde olacaklar. Yeni ekonomi modeli müşteri ve kalite odaklı, e-business. Bu modele geçmek için katma değerli iş birliği ağları olmalı. Büyüklük değil, uzmanlık önemli, farklı uzmanlıklar, ortak bir hedef etrafında bir araya geliniyor ve İş Birliği Ağı oluşuyor.

İş Birliği Ağı, Sanal bir kurumdur, firmaların bir araya gelerek oluşturduğu bir platform… Amaç,
• tek başına erişemeyeceği yeni pazarlara girmek
• verimli ve etkin
• uzmanlık paylşımıyla, düşük maliyetli ve daha kaliteli
• yenilikçi ürünler üretmeyi ve en yeni teknolojiye sahip olmayı hedefleyen firmaların bir araya gelmesi

İş Birliği Tipleri
• ortak pazarlama
• kapasite paylaşımı
• uzmanlık
• ortak üretim
• ortak AR-GE

Ne paylaşılır?
• eğitim, personel paylaşımı
• pazarlama fuarda temsil
• ürün geliştirme uzmanlık
• imalat, kapasite paylaşımı
• know-how paylaşımı

Ne kazandırır?
• yeni müşteri kazandırır
• mevcut müşteriyi koruma
• daha kaliteli yeni ürün
• maliyetlerde azalma
• deneyimden öğrenme
• bilgi paylaşımı
İş birliği ağları, %76 imalat, %3 yazılım. İlk örnek 80′li yılların ortasında İtalya. Türkiye’de Koç grubunun oluşturduğu “platform 360″ buna örnek.

Share