Bilişim Projelerinin Durumu?

Her geçen yıl bilişim projelerine olan ihtiyaç artmaya devam ediyor. Artık bilgi her yerde ve bilgiyi kullanmadan hareket etmek nerdeyse imkansız… Takip ettiğim ve okuduğum proje yönetimine ilişkin makalelerde projeler ile ilgili istatistiki rakamları çok çarpıcı buluyorum. Örneğin 2000 yılında 300,000 adet yeni bilişim projesi başlamış dünyada.

2001 yılında bu rakam 500,000 oluyor, geçen yıl ise dünyada 1,000,000 üstünde yeni proje başladığı yazılıyor. Proje sayısı oldukça fazla. Diğer taraftan dünyada 20,000,000 kişinin de proje yönetimini meslek olarak icra ettiği söyleniyor.

Peki bilişim projelerinin “başarı” oranı ne? Bu konuda biraz bilgi topladım. Tablo aşağıdaki gibi, berbat. Bu da ciddi bir para kaybı, emek kaybı demek. ABD her yıl, genel olarak, projeler için 2 trilyonUS$ para harcıyormuş.
* Projelerin %70’i maliyet, kalite ve zamanında tamamlanma hedeflerinden uzak, başarısızlığa uğruyor (Gartner)
* Bilişim projelerinin %50’si bütçesinin üzerinde harcama ile tamamlanabiliyor (Gartner)
* Bilişim projelerinin %66’sı başarısız oluyor, %52’si tamamlanmadan iptal ediliyor, %82’si ise hedeflenen zamandan geç teslim ediliyor (Standish – CHAOS)

Neden bilişim projeleri başarısız oluyor? Bu konuda yapılan araştırmalara göz attım, hemen hepsinde ilk sırayı, benim de çok önem verdiğim, “iletişim” eksikliği alıyor. Dünyada yirmi milyondan fazla insan proje yönetimini bir meslek olarak icra ediyor, proje yöneticileri teknikleri ve yöntemleri biliyor ama projeler yine de başarısız oluyor? Proje Yönetimi çerçevesinde bir projenin başarılı olması için yapılması gerekenler bellidir ve her yerde yazılı ve çizilidir. Fakat yine de dünya genelinde projelerin başarı oranı düşük. Bu konuda yazacak çok şey var…

Share