Henry Gantt, Karol Adamiecki, Harmonogram / Harmonograf

Henry Gantt (1861-1919), planlama ve kontrol tekniklerinin babası olarak bilinmektedir.  Henry Gantt, Amerikalı bir makine mühendisi ve yönetim danışmanıymış. Proje Yönetimi ile uğraşan herkes GANTT şemalarını bilir. Henry Gantt, GANTT şemasını 1910-1915 yıllarında tasarlamış.

Bu konuyu biraz daha araştırdığınızda GANTT şeması kavramının gerçek mucidinin, Rusya’dan Polonyalı mühendis Karol Adamiecki (1866-1933) olduğunu görüyorsunuz. Karol bu şema kavramını 1896 yılında geliştirmiş ve zaman çizelgesi anlamına gelen Harmonogram, Harmonograf olarak adlandırmış. Maalesef Karol, bulduklarını Lehçe ve Rusça dillerinde dokümante etmiş. Batı dünyasında bu diller bilinmediği için Karol Adamiecki hiç bir zaman bu şemanın babası olarak anılmamış. Biz bu şemayı bugün GANTT şeması olarak biliyoruz. Halbuki bu şemanın babası Henry Gantt değil, Karol Adamiecki.

 

Share


Share