Küçük Projeler…

Proje yöneticileri küçük projeler ile büyük projeler arasındaki karakteristik farkları ve nasıl yönetmeleri gerektiğini bilirler. Küçük projeler daha düşük bütçeli, çok daha kısa sürede tamamlanan, çok daha az kişinin çalışacağı, kaynakların yine çok kısıtlı olduğu, daha az ya da etkisi düşük riskleri barındıran, teslimatları (deliverable) çok daha net tanımlanmış projelerdir.

Bununla beraber küçük projeleri yönetmek büyük projeleri yönetmekten daha kolaydır demek de her zaman doğru olmayabiliyor. Küçük projeler de paydaş (stakeholder) olarak birçok departmanı, tedarikçiyi, müşteriyi içerisine alan çok karmaşık projeler olabiliyor. Küçük de olsa bu projelerin başarılı olması için bilinen proje yönetimi adımlarını, tekniklerini ve yöntemlerini kullanmakta fayda var…

Küçük proje, nasıl olsa hallederiz diyerek geçmemek lazım ;-))

Share