PMBOK 7 Değişiklikler

Bu sene son çeyrekte veya 2021’de çıkacak. Bildiğimiz gibi PMI her 4 yılda bir PMBOK’ı güncelliyor. Şu anda PMBOK 6 var ve PMBOK 7 geliyor.

Ne Değişiyor?
• Süreç bazlı olmaktan çok ilkelere/prensiplere dayalı format
• Öngörücü, çevik ve hibrit yaşam döngüsü yaklaşımları
• Artık Bilgi Alanları (Knowledge Area) ve Girdiler, Araç ve Teknikler ile Çıktılara (ITTO’lar) odaklanmıyor

İlkeler/Prensipler (Principles)

PMBOK 7. baskısında 12 ilke/prensip olacak ve bu ilkeler proje teslimatının “ne” ve “nedenini” tanımlıyor. Proje teslimat ilkeleri, kuralcı değil temel bir gerçeği, normu veya değeri tanımlıyor. Proje teslimatının amaçlanan sonuçlarını sağlamak için, proje ekibi üyelerinin bu ilkelere uyması gerekiyor.

1) Yönetim (Stewardship): Çalışkan, saygılı ve şefkatli olun.
2) Takım (Team): Hesap verebilirlik ve saygı kültürü oluşturun.
3) Paydaşlar (Stakeholders): Çıkarlarını ve ihtiyaçlarını anlamak için paydaşların katılımını sağlayın.
4) Değer (Value): Değere odaklanın.
5) Bütünsel Düşünme (Holistic Thinking): Sistemlerin etkileşimlerini tanıyın ve bunlara yanıt verin.
6) Liderlik (Leadership): Motive edin, etkileyin, koçluk yapın ve öğrenin.
7) Uyarlama (Tailoring): Teslimat yaklaşımını bağlama göre uyarlayın.
8) Kalite (Quality): Kaliteyi süreçlere ve sonuçlara yerleştirin.
9) Karmaşıklık (Complexity): Bilgi, deneyim ve öğrenmeyi kullanarak karmaşıklığı ele alın.
10) Fırsatlar ve Tehditler (Opportunities & Threats): Fırsatları ve tehditleri ele alın.
11) Uyarlanabilirlik ve Esneklik (Adaptability & Resilience): Uyarlanabilir ve esnek olun.
12) Değişiklik Yönetimi (Change Management): Öngörülebilen gelecek duruma ulaşmak için değişikliği etkinleştirin.

Bilgi Alanları yerine Proje Performans Etki Alanlarına (Performance Domains) odaklanılacak

Performans Etki Alanları (Performance Domains)

• Ekip (Team)

• Paydaşlar (Stakeholders

• Yaşam Döngüsü (Life Cycle)

• Planlama (Planning)

• Belirsizlik ve Belirsizlikte gezinmek (navigating uncertainty and ambiguity)

• Teslimat (Delivery)

• Performans (Performance)

• Proje Çalışması (Project Work)

PMBOK ® Guide Seventh Edition, PMIstandards + ™ aracılığıyla sunulan dijital ve etkileşimli bir unsurla piyasaya sürülecek.

Yeni dijital format ayrıca daha kolay erişim, geri bildirim sağlamak için daha fazla seçenek, daha kısa güncelleme döngüleri ve konu uzmanları tarafından yeni orijinal içerik sağlayacak. Proje yönetiminin çeşitli yönlerini yönetmeye yönelik araçlar ve tekniklerle standartları uygulamaya koymak için daha zengin, daha derin bir kaynak setine erişebileceksiniz

Share