Yetkinliklere Dayalı Rekabet

2002 yılında çalıştığım şirkette katıldığım bir eğitimde “Yetkinliklere Dayalı Rekabet” konusunda bir sunum yapmıştım. Notlarımı karıştırırken tekrar rastladım, güzel bir çalışma, paylaşmak istiyorum. Hazırlarken birçok kaynaktan faydalanmıştım. Hepsini hatırlamıyorum ama aldığım notlar arasında Arman Kırım’ın “yeni dünyada strateji ve yönetim” kitabından birkaç sayfa var ve yine google’dan “core competencies” araştırdığımı, bazı web sitelerini ziyaret edip notlar aldığımı hatırlıyorum.

*Yetkinliklere Dayalı Rekabet* kavramı aşağıdaki soruya cevap olabilir..

Niçin bazı kuruluşlar başarılı olurlar, sektörlerinde güçlü ve etkileyici konuma gelirler de neden diğerleri bunu sağlayamaz?

Öncelikle, kelime anlamlarına bakalım.

Yetkinlik: Bir kurumun kendisine rekabetçi üstünlük sağlayan ve müşteriye özel değer olarak yansıyan beceriler bütünüdür.

Her kurumun temel yetkinliklerini belirlemesi, “yetkinliğe dayalı rekabet” için stratejilerini saptaması gerekiyor. Nelerdir bunlar?

* Müşteri yararı? [müşteriye yararımız, müşteri tarafından algılanan değer nedir? satmış olduğunuz ürün/hizmeti müşteri niye tercih ediyor?]

* Rakiplerden farklılaşma? [rakiplerden hangi noktalarda ve nasıl farklılaşılıyor, örnek kolay taklit edilemez bir ürüne sahip misiniz? ya da güçlü bir marka taşıyor musunuz?]

* Başka alanlara uygulanabilirlik? [yetkinliklerinizi başka yerlere taşıyabiliyor musunuz? temel yetkinliğiniz marka yönetimiyse bunu başka alanlara taşıyabilirsiniz. örnek: oyuncak bebekleri ile ün yapmış olan Barbie’nin yine çocuklara yönelik aksesuvar ve tekstil ürünlerinde de yer alması]

Yetkinliklere Dayalı Rekabetin Ana İlkeleri? [Kaynaklar, Organizasyon, Altyapı Yatırımları, İş Süreçleri, Strateji, Yetkinlikler, Rekabet Gücü]

Globalleşen dünyamızda farklılık yaratan sadece “iş süreçleri”dir. Kurum stratejileri, satılan veya pazarlanan ürünler değil iş süreçleridir. Rekabete dayalı başarı müşteriye sürekli olarak değer yaratan iş süreçlerinin stratejik yetkinliklere dönüştürülmesi ile mümkün olabiliyor. Bu yetkinlikler, geleneksel fonksiyonların üzerine stratejik altyapı yatırımları gerçekleştirilerek yaratılabilirler.

Yetkinliklere dayalı stratejiyi oluşturmak, tüm fonksiyonların
kontrolünü yaptığı için Genel Müdür’ün ya da CEO’nun sorumluluğundadır.Hız, Süreklilik, Öngörü, Çeviklik ve Yaratıcılık yönetilmesi gereken önemli unsurlardır.
* Hız: müşteriye ve pazardaki talebe hızlı cevap verebilme, yeni fikir ve teknolojileri ürünlere/hizmetlere hızla aktarabilme
* Süreklilik: müşteri ihtiyaçlarını hatasız ve sürekli karşılamak
* Öngörü: Rekabet koşullarını önceden görüp gelişen müşteri ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek
* Çeviklik: Değişen piyasa şartlarına hızla uyum sağlamak
* Yaratıcılık: yeni fikirler yaratabilme ve mevcut kaynakların kullanılması ile müşterilere yeni değerler oluşturmak

Yetkinliklere Dayalı Rekabet için Yapılması Gerekenler?
* Çatının değiştirilmesi: Geleneksel iş süreçlerinden ve yapıdan vazgeçerek müşteri odaklı, müşteri tatmini ve müşterinin ihtiyaçlarına yönelik bir yapı oluşturulması…

* Organize olma: Elimizdeki kaynakları inceleyerek bu çerçevede yeniden yapılanmak, organize olmak… kurumun bir bütün olarak yetkinliklerine odaklanmasını sağlayacak yapıyı oluşturmak…

* Görülebilir-ölçülebilir-ödüllendirilebilir: bu değikiliklerin görülebilir, ölçülebilir olması ve sonuçlarının da ödüllendirilmesi…

* Lider – kontrol: tüm bunların gerçekleşmesi için bir lider’e, tüm stratejilerin ve iş süreçlerinin yolunda gidip gitmediğini görmek için de kontrol mekanizmalarına ihtiyaç var.

İyi seneler, 2007′nin hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.

Share